Koşullar
Hiving

"Hiving" çevrimiçi anket paneline katılmak için Hükümler ve Koşullar :

Bundan sonra " Hiving " olarak anılacak,

3 Cité Rougemont 75009 Paris adresinde bulunan ve 514975135 numarayla Paris ticaret siciline kayıtlı Genel Müdür Bay Alain Cornu’nün temsil ettiği 57 141 avroluk sermayeli şirket Hiving ile

Bundan sonra " Panelist " olarak anılacak

Aşağıdaki yeterlilik formunun muhattabı

Arasında:

GİRİŞ
 1. Hiving, Hiving websitesinden erişilebilir geniş bir hizmet sunar. Bu hizmetler, bir e-posta talebine cevap olarak, tüketici panelinin ürünler ve hizmetler üzerine fikir alışverişinde bulunmasına, ürün ve hizmetleri test etmesine ve çevrimiçi anketler ve pazar araştırmalarını yanıtlamasına imkân verir.
 2. Bu hizmetleri gerçekleştirmek ve düzenlemek için Hiving, sunduğu anketler, oylamalar ve testlere aktif, düzenli ve tamamen bağımsız olarak katılmayı teklif eden, Panelist olarak tanımlanan internet kullanıcılarına çağrıda bulunur. Bu bağımsızlık, Hiving ve Panelistler arasındaki bağlılığı hariç tutar.
 3. Bu Hükümler ve Koşullar, Panelistlerin katılım ve bu hizmetleri kullanım şartlarını ortaya koymayı amaçlar.
MADDE 1 - TANIMLAR
Aşağıdaki hükümler, bu Hükümler ve Koşullar’da büyük harfle kullanıldığında aşağıdaki gibi tanımlanacaktır:

 • « Erişim Paneli » : Düzenli pazar araştırmalarını ya da anketlerini cevaplamak için Hiving Paneline katılmak isteyen ve kayıtları Hiving tarafından onaylanmış bir grup kişiyi belirtir.
 • « Üye Hesabı» : Panelistler, kaydolmak için başvuru formunu doldurup bu Hükümler ve Koşulları kabul ettikten ve Hiving e-posta ile kayıtlarını onayladıktan sonra Panelistlere atanan kişisel hesabı belirtir. Üye Hesabında, her panelistin Hiving’e bağlı kişisel bilgilerini ve Hiving sunucularında diğer Hiving Hizmetlerine erişimlerini özetleyen bir sayfa bulunur.
 • « Anketler» veya « Pazar Anketleri» : Her tür ürün ve hizmet için pazar analizi yapmak amacıyla Hiving’in yaptığı pazar araştırmalarını veya anketlerini belirtir. Özellikle bireylerin sistematik olarak tavır ve tutumlarını, fikirlerini incelemeye dayanırlar.
 • « Panelist » : Hiving Panelinin üyesini belirtir.
 • « Yeterlilik formu» : Panelistlerin Hiving’in hizmetlerine kaydolurken doldurduğu, özellikle sosyo-demografik kriter ve tüketici alışkanlıklarına göre şirket profillerini oluşturmalarına imkân veren formu belirtir.
 • « Hizmetler » veya « Hizmet » : Bu Hükümler ve Koşullar’da geçen ve Hiving websitesinde de Hiving’in sunduğu ürün ve hizmetler, ürün ve hizmet testi ile ilgili fikir alışverişi ve anketler ile pazar araştırmalarına katılım için hizmetleri belirtir.
 • « Websitesi » : Hiving’de erişilebilir Hiving hizmetlerine ait internet sitesini belirtir.
MADDE 2 - KONU

Bu sözleşmenin amacı, Panelistlerin Erişim Paneli’ne katılabilmeleri ve Hiving Hizmetlerini kullanıp yer alabilmelerine imkân veren Hükümler ve Koşulları belirtir. Erişim Paneli ile kaydolmaya başvurarak Panelistler bu sözleşmede belirtilen tüm hükümler ve koşulları tamamen kabul ederler.

MADDE 3 – HİZMETLERİN TANIMI

3.1 Bu hizmet, Panelistlerin websitesinde diğer kullanıcılarla ürünler ve hizmetler ile test ürünleri ve hizmeti üzerine fikir alışverişinde bulunmalarını ve anketler ile pazar araştırmalarına katılmalarına olanak sağlar.

3.2 Hiving, bu Hükümler ve Koşulların kapsamadığı işlev ve/veya bölümler ekleyerek ve/veya bu hizmetin birtakım işlevleri ve/veya bölümleri kaldırarak hizmeti genişletme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, bu sözleşmenin Hiving tarafındaki değişikliklerde önceden haber verme ya da herhangi bir formalite (kendi seçtikleri haber verme şekillerinden başka) gerektirmemektedir.

Hiving 30 gün önceden haber vererek hizmetine son verme hakkını da saklı tutar.

MADDE 4 - "Hiving" PANELİNE KAYIT

Erişim Paneli’ne Kayıt aşağıdaki şartlara tabidir:

 • Panelistler 15 yaşından büyük olmalı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamalıdır. Ticaret sicilinde kayıtlı olan ve aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti dışındaki diğer ülkelerdeki eşdeğer tüm yasal kurum ve kuruluşlar kesinlikle hariçtir.
 • On beş ve on seksiz yaş arasındaki reşit olmayan çocuklar için ailelerinin ya da vasilerinin rızası gerekmektedir. Bu hususta, bu sözleşme, reşit olmayan çocuğun adına hazırlanmalı ve hem çocuk hem de ailesi ya da vasisi tarafından imzalanıp postayla Hiving’e gönderilmelidir. Yapılmaması, bahsi geçen reşit olmayan çocuğun kaydını Hiving’in onaylamaması ile sonuçlanır.

 • Kayıt formunda Hiving’in istediği tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Panelistlerin geçerli bir e-posta adresi olmalıdır.
 • Bu Hükümler ve Koşulları kabul etmelidirler.

Her durumda, Hiving, hiçbir şekilde kararlarını açıklamadan birinin kaydını kabul ya da reddetme hakkını saklı tutar.

MADDE 5 – PANELİSTLERİN HÜKÜMLER VE KOŞULLARI KABULÜ

" Üye ol "a tıklayarak ve Hiving’in kayıt onayına tabi olarak, Panelistler bu Hükümler ve Koşulların uygulanabilir olacağını ve Hiving ve Panelist arasındaki ilişkileri yöneteceğini tanıyıp kabul eder.

Hiving, bu Hükümler ve Koşulların kesin kabul tarihini tayin eden ortak sözleşmeyle bu kabul tarihini muhafaza eder.

MADDE 6 – PANELİSTİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Bu Hükümler ve Koşullara göre, Panelistler :

 • Hiving’in gönderdiği dört anket ya da oylamadan en az birine katılmayı,
 • Hiving’in anketlerini sadakatle, dürüstçe ve tamamen bağımsız bir şekilde cevaplamayı kabul eder. Panelistler Hiving’in sunduğu anketlere tutarlı vermeyi de kabul ederler. Hiving, soruları rastgele yanıtlayan katılımcıya, söz konusu katılımcı anketini onaylamış olsa bile puan vermeme hakkını saklı tutar.
 • Tüm hizmetlere şahsi olarak katılmak ve bununla birlikte websitesindeki Üye Hesabına erişim sağlayan kullanıcı adı ve parola bilgilerini gizli tutmak ve üçüncü şahıslardan kimseyle paylaşmamayı,
 • Sorular ve diğer bilgiler ve Hiving’in sunduğu anketler ilgili materyal materyal dışı şeyleri kesinlikle gizli tutup üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,
 • Websitesinde erişilebilir internet arayüzü ile bir ya da birden fazla öğeyle ilgili önemli değişimler durumunda (evlilik ya da ailevi durumlar, iş ve mali durum ve menkul mallar, vb.) ve iletişim bilgilerinde (e-posta adresi, posta adresi, vb.) değişiklikler gibi tüm şahsi bilgilerini derhal güncellemeyi kabul eder.

6.2 Websitesinde yayınlanan tüm bilgileri ve hizmetlere tüm katkılarında, Panelistler tüm uygulanabilir yasa, iyi hal kuralları, kanun ve düzene riayet edeceklerini kabul ederler. Özellikle, Panelistler ne şekilde ve ne türde olursa olsun küşük dürücü, ayırımcı, hakaret içeren, ırkçı, yabancı düşmanı, saptırımcı olabilecek ya da başkalarının onuruna veya itibarına zarar verecek veya doğrudan ya da dolaylı bir şekilde pornografik ya da pedofili internet sitelerine yönlendirecek veya gizlilik ihlal eden herhangi bir mesaj ya da bilgi yaymaktan kaçınmalıdırlar.

Benzer şekilde, Panelistler özellikle şahsi haklar, marka, telif ve benzeri haklar ile genel olarak bireylerin ve malların hakları ile ilgili üçüncü şahısların haklarına riayet etmeyi kabul eder.

6.3 Panelistler , ticari amaçlarla ve genel olarak doğrudan ya da dolaylı bir ödeme için ürün ve hizmet sunmak için Üye Hesaplarını kullanmaktan ve Erişim Paneli’ne katılmaktan uzak duracaklardır. Hiçbir durumda, hizmetleri üçüncü bir şahsa ve/veya diğer panelistlere ücret karşılığında ya da ücretsiz satamaz ya da erişilebilir kılamazlar. Yalnızca Hiving, website sayfalarında reklam, tanıtım ya da finansörlük mesajları ekleme hakkını saklı tutar.

6.4 Panelistler her ne sebeple ya da amaçla olur olsun, istenmeyen e-postalar göndermek niyetiyle diğer panelistlerin ya da üçüncü şahısların e-posta adreslerini ele geçirmekten uzak duracaklardır.

6.5 Panelistler kendilerine yalnızca bir hesap açacaklarını ve bununla birlikte sahte hesaplar açmaktan kaçınacaklarını kabul ederler. Kefil olma durumunda, panelistler sahte hesaplara kefil olmamayı kabul ederler.

6.6 Panelin başka bir üyesine kefil olan panelistler, kefil olunan üye bir anket doldurursa kefillik puanlarını alabilirler.

6.7 Panelistler temel Profil, “Sağlık” bölümünü ve Hiving Paneline kayıtlarından sonra 30 gün içinde seçtikleri başka bir temayı doldurmayı kabul ederler. Bu süreden sonra bu onay kriterine uymayan Panelistlerin kayıtlarını silme hakkını Hiving saklı tutar.

MADDE 7 - HIVING'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Hiving her ne şekilde olursa olsun, Panelistlerin verdikleri öznel verilerin tamamını ya da bir kısmını ve bilhassa iletişim bilgilerini, Panelistin rızası olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamayı kabul eder.

7.2 Panelistin Hiving anketlerine verdiğine cevaplar, Panelist gerçek ismini saklamaktan açık bir şekilde feragat etmeyi kabul etmediyse, adsız ve bütün olarak işleme tabi tutulur. Bu hususta, Hiving Syntec İnternet anketlerinde Etik Uygulamalar Tüzüğü’ndeki önerilere riayet etmeyi beyan eder.

7.3 Hiving Panelistin kişisel verilerini korumak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır.

 • 6 Ocak 1978 78-17 numaralı Fransız veri koruma yasası gereğince, Panelistlerin kendilerini ilgilendiren verilere karşı çıkma (26. Madde), erişme (34-38. Maddeler) ve düzeltme yapma (36.madde) hakkı vardır. Kendilerini ilgilendiren tüm bilgilerin, yanlış, eksik, muğlak ya da geçerliğini yitirmiş olması veya toplanması, kullanımı ya da iletilmesi veya saklanması, yasaklanması durumunda düzeltilmesi, tamamlanması, açıklığa kavuşturulması, güncellenmesi ya da silinmesini isteyebilirler. Panelistler Hiving’e ulaşarak istedikleri zaman bu haklarını kullanabilirler.
 • Üye Hesabının kapatılmasında ve kanıt amacıyla Panelisti ilgilendiren bilgiler, Hiving’in belirlediği bir süreliğine ve Fransız medeni kanununun 2262. Maddesi gereğince en fazla tüm hukuk davalarının süresi kadar gizlice saklanır ve arşivlenir.

7.4 Panelistlerin koşulsuz kabul ettikleri "Çerezler" siteye girdiğinde Hiving’in Panelisti tanımasını sağlamak ve hizmetlerin yönetimimi kolaylaştırmak ve istatiksel amaçlarla (görüntülenen sayfalar, görüntüleme tarihi ve zamanı, vb.) Panelistlerin bilgisayarlarının sabit diskine konulacaktır.

7.5 Hiving websitesini her zaman erişilebilir kılmak için elinden geleni yapacaktır, bununla beraber her ne sebeple olursa olsun ve Panelistler ya da üçüncü şahıslar için her ne sonuçlar doğarsa doğsun geçici hizmet kesintilerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı ve hiçbir yükümlülüğe tabi olmadığı kabul edilir. Hizmetin kullanılamaması, herhangi bir tazminata yol açmayacaktır.

Ayrıca istediği zaman haber vermeksizin sunduğu hizmetin özelliklerini sonlandırabilir ya da değiştirebilir. Hiving, bahsi geçen servisler ücretsiz sunulduğu için, Panelistin ve/veya üçüncü şahısların Hiving hizmetlerini kullanmaları ya da geçici ya da nihai kesintiden kaynaklanan hiçbir sonuç için, mali olanlar da dahil olmak üzere sorumluluk almaz .

7.6 Hiving, panelistlere genel destek bölümleri ve Sıkça Sorulan Sorular (SSS)’ın cevaplarını sunacaktır, ancak hiçbir kişisel destek sağlamayacaktır.

7.7 Hiving Panelistlerin açıkça kullanılabilir ilan ettiği katkılarını, kullanıcı ve diğer bilgilerini bu sözleşme süresince özellikle hizmetlerin sunumu, tanıtımı, reklamı ve pazarlama gibi nedenlerle aktarabilir. Panelistler, otomatik olarak ve geri dönüşü olmaksızın Hiving’e websitesinde yayınladıkları tüm içeriği ve aynı şekilde katıldıkları anketlerin cevaplarını kullanmayı, kopyalamayı, yaymayı ve paylaşmayı ve de yan çalışmaları ya da diğer çalışmaları da buna dahil etmeyi ve Hiving’in seçtiği üçüncü şahıslara da aynı hakları vermeyi kabul ve garanti eder.

7.8 Hiving Panelistten bir ürün ya da hizmeti test etmesini veya bir ankete katılmasını isterken Panelisti ürün ya da hizmetle ilgili tüm kontrendikasyonların (bilhassa hamile kadınlar, alerjiler ve asgari yaş) bilgisini verecektir.

7.9 Hiving özellikle ama yalnızca değil, Panelistin bu Hükümler ve Koşullardaki 6. Maddeyi ihlalinden dolayı Panelisti, üçüncü şahıslara karşu bir şikayet ve/veya müracaatla ilgili derhal bilgilendirecektir. Bu durumda, Panelist, Hiving’e Panelistin hizmeti kullanması ile ilgili üçüncü şahıslardan bir müracaat ve/veya şikayete karşı ve/veya Üye Hesabı’nın durdurulması ve/veya sonlandırılmasını garanti eder. Panelistler gereken özeni göstererek Hiving’in kendilerini bilgilendirdiği şikayetleri yanıtlamayı kabul eder ve herhangi bir eylem, zarar, şikayet, istek, avukat masrafları, danışman masrafları, vergiler, kararname ücreti, kaynağı ne olursa olsun doğrudan ya da dolaylı hasarlar ve Panelistin bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen yükümlülüklere ve/veya hizmetlerin kullanımına uymamasıyla bağlantılı yapılan tüm avans ödemeler için istendiği zaman ve ilk talepte Hiving’e zararı ödeyecektir.

7.10 Hiving hizmetlerine ve/veya bu Genel Hükümler ve Koşullar’da olabilecek değişikliklerle ilgili Panelisti bilgilendirecektir. Hiving’in hizmetlerini ve/veya bu Genel Hükümler ve Koşulları, özellikle bahsi geçen hizmetin teknik değişiklikleri kurallara göre değiştirilebileceği kabul edilir. Tüm değişiklikler websitesinde belirtilecek ve siteyi ziyaret edip tamamen kabul ettikleri değişiklileri okumak Panelistin sorumluluğundadır.

MADDE 8 - ÖDÜLLER

8.1 Anketlerimize katılma karşılığında Panelistler “Hiving Puan” cinsinde Hiving’den ödeme alacaklardır. Bu “Hiving Puan”, websitesinde ve/veya Hiving’in gönderdiği anketlere katılım talebi e-postalarında belirtilen ölçeğe göre Panelistlerin anketlere katılım seviyesi, gayretleri ve bağlılıklarına göre verilmektedir. Hiving, ödül puanı ölçeğini istediği zaman, Panelistleri websitesinden mesaj ve/veya e-posta yoluyla önceden bilgilendirme koşuluyla değiştirme yetkisine sahiptir.

8.2 "Hiving Puan"ın hiçbir ticari değeri yoktur ve hiçbir durumda üçüncü bir şahsa aktarılamaz ya da satılamaz.

MADDE 9 – SÜRE VE FESİH

9.1 Bu sözleşme, Hiving ekibinin e-postayla gönderdiğini Panelistin kayıt teyidi ile geçerlilik kazanacaktır.

9.2 Sınırsız bir süreliğine hazırlanmıştır.

9.3 Panelist ve/veya Hiving tarafından önceden haber verilmeden istenildiği zaman sonlandırılabilir.

9.4 Panelist bu hüküm ve sözleşmelerde bahsi geçen yükümlülükleri yerine getirmekte başarız olursa Hiving, Panelistin Üye Hesabını, söz konusu aczden kaynaklanan hasar için, tazminat alabileceği hasarlardan dolayı istediği zaman durdurabilir ya da sonlandırabilir.

9.5 Her ne sebeple olursa olsun, fesih halinde, Panelistin paraya dönüştürülmemiş Hiving Puanları, otomatik olarak ve tamamen iptal edilecek ve Paneliste hiçbir tazminat verilmeyecektir.

Buna ek olarak, Panelistin paraya dönüştürülmüş Hiving Puanları, tasdik edilmiş dolandırıcılık durumunda otomatik olarak ve tamamen iptal edilecektir .

9.6 Her ne sebeple olursa olsun, Hiving’in Panelistin Üye Hesabını geçici olarak durdurması ya da feshi doğrudan ya da dolaylı bir zararın ödenmesine yol açmayacaktır.

MADDE 10 – GENEL HÜKÜMLER

10.1 Panelistler, internet ortamındaki ve üzerindeki ağlarda belli risklerden haberdar olduklarını ve kendilerini ilgilendiren şahsi veriler ait bilgilerin, özellikle kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasını garanti etmeyen ülkelerde ele geçirileceğini ya da iletilebileceğini de kabul ederler. Panelistler, özellikle Fransa dışındaki ülkelerden gelen, Hiving’in kontrolü dışında internette gelişen uygulamalardan (casus yazılım, anlık mesajlaşma yazılımı, arama yazılımı ve hizmetler, vb.) kesinlikle haberdarlardır. Bununla birlikte, üçüncü bir şahıs tarafından Hiving’i ilgilendiren muhtemel bir ele geçirme ve/veya kullanım bilgisi müracaatına karşı Hiving’e garanti verirler.

10.2 Panelistler için bu Genel Hükümler ve Koşullar, taraflar arasında bütün ve tek sözleşmeyi oluşturmaktadır. Mümkün olduğunca, bu Hükümler ve Koşullardaki her madde, yürürlükteki yasaya ilişkin uygulamak ve geçerli kılmak üzere yorumlanacaktır. Bir yargı mahkemesi bir maddeyi belli bir durumda hükümsüz ya da uygulanamaz ilan ederse, söz konusu madde diğer tüm durumlarda yürürlükte kalacaktır. Bu sözleşmedeki herhangi bir fıkra geçersiz sayılırsa, diğer fıkralar geçerliliğini koruyacaktır.

Bu sözleşmedeki bir maddenin ya da bir maddenin Hiving’e ya da Paneliste uygulanmasının bir yargı mahkemesi tarafından uygulanacak yasaya karşı geldiğinin düşünülmesi durumunda, diğer hükümler geçerliliğini koruyacak ve ilk başta belirtildiği iki tarafın maksadını yerine getirmek üzere yorumlanacaktır.

10.3 Bu sözleşme Fransız yasasının yetki alanına girmektedir. Geçerliliği, yorumlanması ya da yürütülmesine dair herhangi bir itiraz ve uzlaşma girişimlerinin başarısız olması durumunda yargı mahkemelerıne intikal edilecektir.
Hiving'e yeni misiniz? Üye olun Üye misiniz? Giriş yapın