Juridisk information
Hiving

Senast Uppdaterad:18 April,2014

Dessa villkor bestämmer hur du använder vår hemsida Hiving . Vänligen läs samtliga villkor grundligt innan användning. Om du inte kan godkänna dessa Villkor . Vi brukar då och då uppdatera dessa villkor, så vi rekommenderar att du återkommer till denna sida framöver.

DETALJER OM OSS

Hemsidan tillhandahålls av: Hiving

Företaget är registerat i: Frankrike

Företagets registeringsnummer är : 514975135

Moms/ mervärdesregisterings nummer (VAT) : FR 15 514 975 135

Företaget är styrt efter Fransk lag

Kontakta oss

Huvudkontor :
Hiving
3 Cité Rougemont
75009 PARIS
FRANKRIKE

HEMSIDAN & TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

Du har tillgänglighet till större delen av hemsidan utan att ha angett någon information kring registrering hos oss. Även om vissa delar av hemsidan inte kommer att vara tillgänglig förrän du är registerad.

Vi försöker hålla hemsidan tillgänglig dygnet runt, varjedag. Även om det kan hända att hemsidan tillfälligt avstängd i de fall då det är tekniska problem, underhåll eller reparation eller av skäl som ligger utanför vår kontroll. I detta fall försöker Hiving ge medlemmarna förvarning kring underhåll men Hiving är ej skyldiga att göra detta.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Hiving äger rätten kring de immateriella rättigheter och allt material som visas på hemsidan. All text, bilder, varumärken, logotyper, mönster, knappikoner, grafik, ljud- och/eller visuellt material tillhör Hivings egendom eller dess licensgivare. Om inget annat anges, Tryckning eller omfördelning av de element som utgör delvis eller helt webbplatsen joinhiving.com är strängt förbjudet. Du får ej publicera, sälja, hyra ut, underlicensiera, ändra, duplicera, kopiera, redigera eller på annat sätt ändra något material från denna hemsida utan skriftligt tillstånd från Hiving.

LÄNKAR TILL & FRÅN ANDRA HEMSIDOR

Om du vill länka till Hiving, behöver du ett skriftligt tillstånd från oss och därför kontakta oss . Vi har inget intresse av att kontrollera innehållet som finns på din hemsida men då vi kommer att bli förknippade med er, får er hemsida ej innehålla material som är stötande eller kontroversiellt, det får inte inkräkta på immateriella rättigheter eller kränka andra människors rättigheter och du får heller inte publicera några falska eller ärekränkande uppgifter om oss.

I fördel till Hivings medlemmar , Hiving ,inkluderar Hiving länkar till tredje parts hemsidor eller material som ligger utanför dess kontroll. Vi har ej gjort något omdöme kring tredje parts hemsidor och har inget ansvar gentemot tredje parts hemsidor eller innehåll. Dessa tredje parts hemsidor representerar inte vårt företag eller våra synpunkter och vi stödjer varken dem eller deras material som angår dem. Om du beslutar dig för att ge åtkomst till en tredje parts hemsida länkat från denna hemsida, är det på egen risk. Däremot är det vi som har rätten att ta bort material som publiceras på vår hemsida.

REGISTRERINGSKRAV

Denna del som läses binder samman våra Villkor och vår Integritetspolicy .

För att registera dig hos Hiving måste du:

  • Vara over 15 år
  • bo I Sverige
  • ha läst och godkänt våra Villkor

Genom att registera dig kommer du behöva tillhandahålla vissa personuppgifter. Du måste försäkra dig om att uppgifterna du tillhandahåller är fullständiga, trovärdiga och exakta. Du samtycker att du tar ansvar för att vara noggrann när du anger dina personuppgifter.

Vi kommunicerar med dig via epost och genom att publicera meddelanden på hemsidan. För att registera dig måste du också gå med på att ta emot meddelanden från oss elektroniskt.

Det är endast tillåtet att ha ett medlemskonto per medlem. Hiving kan pausa eller säga upp en medlem om de bryter mot reglerna i Villkoren .

REGISTRERINGSPROCESS & ÖPPNANDE AV MEDLEMSKONTO

För att registrera dig behöver du en giltig emailadress, acceptera Villkoren och fylla i de tomma fälten i registeringsformuläret. När du väl har gjort det, skickar vi ett bekräftningsmail till dig med din registeringsinformation.

Our registreringssida.

LÖSENORDSSÄKERHET

När du registerat dig för att använda Hiving , ska du välja ett lösenord som ger tillgång till vissa delar av vår hemsida. Du är själv ansvarig för säkerheten kring ditt lösenord. Det gäller därför att du väljer ett lösenord som är tillräckligt svårt för att någon inte ska kunna lista ut det samtidigt som att du bör hålla det hemligt. Du är även ansvarig för alla aktiviteter som sker eller lämnas in kring ditt lösenord.

Om du misstänker att någon vet om ditt lösenord eller att ditt konto har blivit äventyrat bör du kontakta oss .

Vi kommer aldrig att fråga dig efter ditt lösenord. Lösenorden är skyddade och bevarade så de är ej användbara även om din databas har åtkomst. Även om medlemmar i väldigt ovanliga fall har begärt att vi har tillgång till deras konto och lösenord. Efter detta, måste deltagarna byta lösenord. Vi har inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan bli följden i sådant fall.

HIVINGS COMMUNITY & SOCIALA NÄTVERK

Våra olika digitala mötesplatser (Facebooksidor, forum, etc.) gör att Hivings medlemmar kan interagera med varandra via att skriva i dessa forum på väggar och dylikt. Vi avråder dig från att för att inte skriva information som kan avslöja dina personuppgifter på dessa ställen.( exempelvis email, hemadress eller telefonnummer).

Vid användning av denna webbplats eller andra av Hivings mötesplatser ska du inte lägga upp eller skicka till eller från, denna webbplats något material:

  • Någonting som du inte har fullständigt medgivande till ;
  • Som är diskriminerande, olämpligt, pornografiskt, kränkande, riskerar att hets mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt eller sekretess, som kan orsaka irritation eller olägenhet för andra, vilket uppmuntrar till eller utgör ett uppträdande som kan betraktas som brott, ge upphov till en civil ansvar, eller på annat sätt strider mot lag i Sverige eller Frankrike.
  • Sådant som är av skadligt slag såsom, datavirus, trojanska hästar, skadligt information eller annan skadlig programvara eller data ;
  • Att ge sig ut för att vara en annan person.

Hiving kontrollerar inte materialet som finns på hemsidan. Även om Hiving har rätten att neka att lägga ut information eller eller ta bort material som redan finns på hemsidan och kan kontakta dig ifall det skulle vara något tvivel kring innehållet av det du har skrivit. Om vi skulle tro att materialet på din communitysida på någotsätt vara olaglig, kan vi föra detta vidare och kontakta relevant auktoritet.

Hiving företräds inte och stödjer inte giltigheten av några yttranden, råd, information eller förklaring som visas på hemsidans väggar av tredje part.Innehållet i de meddelanden som publiceras på vår hemsidas väggar ansvaras enbart av den enskilda deltagaren, de synpunkter och åsikter som framförts av dessa eller andra personer representerar inte Hivings åsikter.

Med undantag av personlig information, allt material som du skickar eller postar på denna webbplats eller på våra mötesplatser är utan ägarerätt och förtrolig.Om du inte säger motsatsen, kommer vi vara fria att kopiera, avslöja, distribuera, införliva och på annat sätt använda sådant material för alla och alla ändamål.

Hiving kan också granska eller redigera innehållet på våra community-mötesplatser. Om du har frågor om det, bör du kontakta oss omedelbart .

ANSVARSFRISKRIVNING

Vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att informationen på vår webbplats är korrekt. Det är dock inte möjligt att garantera exakthet eller fullständigheten av informationen i vår hemsida. Vi kan göra ändringar på denna hemsida närsomhelst utan förvarning. Materialet på hemsidan kan vara utgånget, eller i ovanliga fall inkorrekt. Vi gör inget åtagande att se till att detta material är korrekt eller aktuell.

Materialet på denna webbplats tillhandahålls utan några villkor eller garantier av något slag. I den utsträckning som lagen tillåter, ger vi tillgång till och användning av denna webbplats då vi utesluter alla kritiska anmärkningar, garantier och villkor som kan ha ett samband till denna Webbplats.

OMVÄXLING & BEFOGENHETER

Vi kan ändra Hivings hemsida, korrigera och uppdatera information om våra registreringskrav och bearbeta denna närsomhelst utan förvarning. Vänligen kolla denna hemsida ofta så att du blir hemmastadd med den nya versionen. Givetvis om du inte godkänner detta behöver du inte besöka hemsidan.

Denna hemsidas allmänna villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med fransk lagstiftning och eventuella tvister som rör dessa villkor kommer att omfattas av behörigheten för de franska domstolarna.

Läs mer...Ny på Hiving? Gå med Redan medlem? Logga in