Informacje prawne
Hiving

Ostatnia aktualizacja : 12 maja 2014

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z naszej Strony Internetowej Hiving. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim przed skorzystaniem z Usług Panelu. Jeśli nie akceptujesz warunków naszego regulaminu, prosimy nie korzystać ze strony Hiving. Korzystanie z serwisu oznacza, że akceptujesz nasze Ogólne Warunki Umowy. Z racji tego, że regulamin podlega od czasu do czasu aktualizacjom, zapraszamy naszych użytkowników do regularnego sprawdzania strony.

DANE FIRMY

Strona Internetowa Panelu Hiving: Hiving

Kraj rejestracji: Francja

Numer zarejestrowanej firmy: 514975135

Rejestr Handlu i Firm: FR 15 514 975 135

Strona Internetowa regulowana francuskim prawem

Skontaktuj się z nami

Siedziba:
Hiving
3 Cité Rougemont
75009 PARYŻ
FRANCJA

STRONA INTERNETOWA I DOSTĘP DO USŁUG PANELU

Będziesz miał dostęp do większości treści ukazujących się na tej stronie bez konieczności rejestracji. Jednak niektóre obszary tej strony będą dla Ciebie dostępne dopiero po uprzedniej rejestracji.

Staramy się zapewnić dostępność Strony Internetowej 24 godziny na dobę. Jednakże, dostęp do witryny może zostać tymczasowo ograniczony w przypadku awarii systemu, konserwacji, naprawy, lub z przyczyn od nas niezależnych. Gdy tylko to możliwe, staramy się uprzedzić naszych użytkowników o ewentualnych pracach konserwacyjnych Hiving, jednak nie jesteśmy do tego zobowiązani.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Hiving jest właścicielem praw własności intelektualnej serwisu oraz wszystkich materiałów publikowanych przez Panel na jego Stronie Internetowej. Wszystkie teksty, zdjęcia, znaki towarowe, logo, projekty, ikony, grafiki, materiały audio i/lub video, są własnością Hiving lub jej licencjodawców. Jeśli warunki nie regulują tego inaczej, powielanie lub redystrybucja jakichkolwiek elementów, które tworzą w całości lub w części JoinHiving.com, jest ściśle zabronione. Nie wolno publikować, sprzedawać, wynajmować, sublicencjnować, reprodukować, duplikować, kopiować, edytować lub w inny sposób modyfikować żadnych materiałów pochodzących z tej strony, bez specjalnego upoważnienia na piśmie udzielonego przez Hiving.

LINKI DO I Z INNYCH WITRYN

Aby podlinkować się do Hiving, należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę, kontaktując się z nami. Nie kontrolujemy w żaden sposób treści witryny, jednak, aby zostać powiązaną z naszą firmą, Twoja strona nie może zawierać obraźliwych bądź kontrowersyjnych treści, nie może naruszać prawa własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby, jak i nie możne przedstawiać o nas żadnych nieprawdziwych lub oszczerczych informacji.

Dla wygody użytkowników Hiving, Hiving Panel zawiera linki do stron internetowych osób trzecich czy też materiałów. Niemniej, są one wszystkie poza jego kontrolą. Nie przeglądaliśmy tychże witryn, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za tego typu strony internetowe osób trzecich lub też treści, które reprezentują. Witryny o których mowa w żaden sposób nie reprezentują naszej firmy ani jej poglądów. Panel nie udziela żadnego poparcia ani im, ani treściom przez nich umieszczanym. Decydując się na otwarcie Strony Internetowej osoby trzeciej podlinkowanej na Panelu, działasz na własne ryzyko. Niemniej, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia materiałów publikowanych na naszej Stronie Internetowej.

WYMAGANIA REJESTRACYJNE

Niniejsza sekcja wiąże się z naszymi Ogólnymi Warunkami Umowy i naszą Polityką Prywatności.

Aby zarejestrować się na naszym Panelu należy:

  • Mieć ukończone 15 lat
  • Mieszkać na terytorium Polski
  • Przeczytać i zaakceptować Ogólne Warunki Umowy

Rejestrując się, będziesz musiał podać kilka danych osobowych. Upewnij się, że podane przez Ciebie informacje są zgodne z prawdą, pełne i dokładne. Zobowiązujesz się zachować dokładność wszelkich danych osobowych.

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail i poprzez umieszczanie informacji na naszej Stronie Internetowej. Aby zarejestrować się, musisz wyrazić tymże zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną.

Panelista może posiadać tylko jedno konto użytkownika. Serwis Hiving może zawiesić lub anulować rejestrację, w przypadku naruszenia jakiegokolwiek z zobowiązań wynikających z Ogólnych Warunków Umowy.

PROCES REJESTRACJI I OTWARCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

Aby zarejestrować się, musisz podać ważny adres e-mail, zakceptować warunki umowy i wypełnić wymagane pola w formularzu rejestracyjnym. Po zrobieniu tego, wyślemy Ci e-mail potwierdzający z informacjami dotyczącymi rejestracji.

Nasza strona rejestracyjna.

ZABEZPIECZENIE HASŁEM

Podczas rejestracji na naszym Panelu Hiving, wybierzesz hasło, które umożliwi Ci dostęp do niektórych części naszej Strony Internetowej. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę tego hasła, a zatem musi być ono wystarczająco trudne, by zapobiec ewentualnemu włamaniu i utrzymane w tajemnicy. Będziesz także odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane lub też zgłoszone pod Twoim hasłem.

Jeśli podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoje hasło lub, że Twoje konto zostało zagrożone, należy bezzwłocznie skontaktować się z nami.

Nigdy nie pytamy o Twoje hasło. Hasła są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, także nie byłyby one użyteczne w naszej bazie danych nawet wtedy, gdyby były dostępne. Jednakże, w bardzo rzadkich przypadkach, użytkownicy Hiving mogą wnioskować o nasz dostęp do konta z ich hasłem, po czym jednak muszą zmienić swoje hasło. Hiving nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z tego typu dostępu.

PANELIŚCI HIVING I PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Nasze różne internetowe platformy społecznościowe (Facebook, fora internetowe itp.) umożliwiają wzajemną interakcję użytkowników Hiving za pośrednictwem forów dyskusyjnych. Zalecamy, aby nie publikować, ani nie ujawniać w tych miejscach swoich danych osobowych (na przykład e-maila lub adresu pocztowego i numeru telefonu).

Podczas korzystania z niniejszej Strony Internetowej, lub z innych platform społecznościowych Hiving, nie należy publikować ani wysłać, do lub z tej witryny, żadnego materiału:

  • na którego publikowanie nie otrzymałeś zgody;
  • który zawiera treści dyskryminujące, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, zachęcające do nienawiści rasowej, naruszające poufność lub prywatność, powodujące uciążliwości i niedogodności dla innych, zachęcające lub takie, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzące do cywilnej odpowiedzialności, lub w inny sposób sprzeczne z prawem w Polsce;
  • który jest z natury szkodliwy, włączając wirusy, konie trojańskie, uszkodzenie danych lub inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub dane;
  • który ma za zadanie podszywanie się pod inną osobę.

Hiving nie kontroluje treści umieszczanych na naszych platformach społecznych. Jednakże, zastrzega on sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub do usunięcia materiałów zamieszczonych na naszym Panelu i skontaktuje się z Tobą, jeśli istnieją obawy co do treści, które zostały dodane. W przypadku gdy uznamy, że materiał umieszczony przez Ciebie na naszych platformach społecznych jest niezgodny z prawem, możemy powiadomić o tym odpowiednie władze.

Hiving nie jest reprezentowany, ani nie popiera słuszności opinii, rad, informacji lub oświadczeń publikowanych na forach internetowych przez osoby trzecie. Za treść wiadomości publikowanych na naszych forach odpowiadają wyłącznie ich autorzy, a poglądy wyrażane przez jakiekolwiek osoby trzecie nie są zbieżne z poglądami Hiving.

Wszelkie materiały wysyłane, bądź publikowane na niniejszej wintrynie, lub na naszych platformach społecznych, z wyjątkiem udzielonych danych osobowych, uznaje się za niezastrzeżone, tak więc nie są one poufne. Bez wyraźnego sprzeciwu ze Strony użytkownika Panelu, mamy prawo do swobodnego kopiowania, ujawniania i rozprowadzania, inaczej, do wykorzystywania do wszelkich celów takiego materiału.

Hiving ma również prawo do przeglądu lub edytowania treści publikowanych na swoich platformach społecznych. Dlatego też, jeśli masz jakiekolwiek uwagi w tym względzie, to prosimy o natychmiastowy kontakt.

ZASTRZEŻENIE

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia poprawności informacji na naszej Stronie. Jednakże, nie możemy zagwarantować dokładności lub kompletności wszelkich informacji tutaj zawartych. Możemy wprowadzić zmiany na Panelu w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Treści na tej Stronie mogą być nieaktualne, bądź też, w rzadkich przypadkach, błędne i nie możemy zapewnienić o ich poprawności, czy też aktualności.

Materiał publikowany na tej Stronie nie ma żadnych warunków ani gwarancji. Zapewniamy dostęp i możliwość korzystania z tej Strony w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, na podstawie wyłączenia wszystkich oświadczeń, gwarancji i warunków, które mogą mieć wpływ, oprócz regulaminu, w stosunku do tej Strony.

ZMIANY I JURYSDYKCJA

Mamy prawo zmienić witrynę Hiving, poprawić lub zaktualizować informacje o naszych wymogach rejestracyjnych i przetwarzaniu, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zalecamy regularne sprawdzanie tej Strony, w celu upewnienia się o jej aktualnej wersji. Oczywiście, jeśli nie zgadzasz się na nasze warunki, nie musisz korzystać z naszej Strony Internetowej.

Ogólne Warunku Umowy tej Strony Internetowej będą dostosowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim i wszelkie spory ich dotyczące będą podlegać francuskiej jurysdykcji sądowniczej.

Czytaj więcej...Nowy w Hiving? Zapisz się Jesteś już członkiem? Zaloguj się