Juridische informatie over ons Hiving consumenten panel
Hiving

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 24 09 2014

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. Dank u om ze zorgvuldig door te lezen alvorens gebruik. Als u deze voorwaarden niet accepteert, dank u niet om deze website te gebruiken. Het gebruik van deze website betekent acceptatie van onze Algemene Voorwaarden. Wij kunnen deze voorwaarden te werken, adviseren wij u om opnieuw melding te maken van tijd tot tijd.

JURIDISCHE INFORMATIE

Uitgever: Hiving SAS met een kapitaal van 57 141 €
Inschrijving handelsregister RCS Paris onder het nummer 514975135
Plaats van registratie: Parijs - FRANKRIJK
BTW-nummer: FR 15 514 975 135

Hoofdzetel: 3 Cité Rougemont - 75009 Paris - France
Contact met ons op via ons contactformulier

Hiving is een geregistreerd handelsmerk bij de INPI (Institut national de la propriété industrielle) onder het nummer 06/3 421 198/ AM.

Verantwoordelijke publicatie: Alain Cornu, Voorzitter.

Hosting provider: ONLINE SAS met een kapitaal van 214 410,50 €
RCS Paris onder het nummer B 433 115 904
Contact: ONLINE SAS - BP 438 - 75366 Paris Cedex 08 - France
Tel.: +33 (1) 73 50 31 75

GEGEVENSBESCHERMING

Volgens de wet No 2004-575 van 21 juni 2004, zijn de website Hiving en de bestanden met persoonlijke gegevens gedeclareerd aan de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) onder het nummer 1388382. De verzamelde informatie wordt automatisch verwerkt om de Hiving panelleden te selecteren op basis van socio-demografische criteria en/of consumptiepatronen om hen op basis daarvan enquêtes toe te sturen.

Iedere gebruiker die persoonlijke informatie heeft afgegeven op de website heeft recht op toegang en correctie daarvan conform de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004.

Om dit recht uit te oefenen, gelieve een schriftelijk verzoek op te sturen naar: Hiving 3 Cité Rougemont 75009 Paris France

Voor meer informatie, gelieve artikelen 7,1 tot 7,4 en artikel 10.1 van de Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid te raadplegen.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van onze site Hiving blijft te allen tijde het volledige intellectuele eigendom van Hiving. Deze inhoud bevat alle teksten, afbeeldingen, merken, logo's, ontwerpen, pictogrammen, afbeeldingen, geluid en/of multimedia. Elke reproductie of weergave van gehele of gedeeltelijke pagina's, van de gegevens en een of ander element van de site, door elke proces of drager dan ook, is verboden. De publicatie, verkoop, verhuur onder licenties, reproductie, duplicatie, kopie, bewerking of wijziging van een element van deze website zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is een inbreuk op het auteursrecht.

HYPERLINKS

De implementatie van een hyperlink op een website die verwijst naar de site Hiving, vereist de toestemming van Hiving. Gelieve hiervoor contact op te nemen met ons via contactformulier online. Deze toestemming kan te allen tijde zonder enige verklaring ingetrokken worden door Hiving. Evenzo kan er geen enkele schadevergoeding worden geëist door de website in kwestie.

Hiving weigert elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van een website die een link naar Hiving legt. Wel is het absoluut noodzakelijk dat er geen beledigende en/of immorele inhoud op deze site staat vermeld. De informatie mag geen inbreuk plegen op het intellectuele eigendomsrecht, of misleidende informatie bevatten over het Hiving bedrijf. Deze website kan hyperlinks naar andere sites bevatten. De aanwezigheid van deze hyperlinks vormt echter geen garantie voor de kwaliteit van de inhoud en de bruikbaarheid van deze sites. De verantwoordelijkheid van Hiving kan niet ingeroepen worden voor de inhoud van deze sites. Het is daarom aan de gebruiker zelf om de informatie verstandig en voorzichtig te gebruiken.

VERANDERING VAN DE INHOUD - DISCLAIMER

Hiving behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de inhoud te wijzigen, verwijderen of te aanpassen zonder voorafgaande gepubliceerde kennisgeving op de Hiving site en/of haar community platforms.

Hiving doet er alles aan om de correctheid van de gepubliceerde informatie op haar site en al haar interfaces te verzekeren. Hiving kan niet aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde informatie toch onjuist of onvolledig zou blijken te zijn.

Hiving behoudt tevens het recht om de publicatie van twijfelachtige of illegale commentaren te weigeren en te verwijderen op de verschillende interfaces. De medegedeelde standpunten, verstrekte informatie en verklaringen door een derde partij zijn in geen geval standpunten van Hiving.

Lees voor meer informatie:Nieuw op Hiving? Ik schreef me in Bent u al een lid? Log in